"Епістолярій Тараса Шевченка"

Цьогоріч Україна й увесь світ урочисто відзначатимуть 200-річчя від дня народ­ження славетного сина українського народу, Вели­кого Кобзаря.

Минулої середи в Центральній районній бібліотеці відбулося засідання «круглого столу» на тему "Епістолярій Тараса Шев­ченка" за участю заступника го­лови Броварської РДА Катерини Прянішнікової, представників відповідних служб РДА, праців­ників Броварської ЦРБ та біб­ліотечних працівників району.

В основу засідання лягли сло­ва Максима Рильського «Він об'єднав різні покоління однієї нації, закарбував українські традиції, історію, мову й куль­туру в найнадійнішому скарбові людства - у Слові...». Тема розкривалась на основі ли­стування поета з видатними діячами літератури, живопи­су, мистецтва того часу, про­сто з його друзями, а саме: з М.Костомаровим, П.Кулішем, Марком Вовчком, Г.Квіткою- Основ'яненком, російським актором М.Щепкіним, польсь­ким істориком і художником Л.Зелеським, ученим і фоль­клористом М.Максимовичем та іншими.

Ознайомлення з біографією Тараса Григоровича за його листами - досить цікава й не­звична форма роботи, водно­час - це найбільш правдивий матеріал про народного по­ета. Епістолярій Т.Шевченка й сьогодні допомагає краще зрозуміти світоглядні позиції, свідчить про його напружену діяльність.

Обговорювались як епісто­лярні матеріали, що збереглись до нашого часу, так і спогади очевидців, яким Кобзар адресовував свої послання. Бо саме вони служать джерелом біографії, допомагають цілісно уявити митця та його героїв, а також дають можливість повніше розкрити духовний світ поета, його літературно-мистецькі уподобання.

А презентував життєвий шлях Шевченка відомий в Броварсь­кому районі театр книги "Дивослово" Великодимерської селищної бібліотеки під керівництвом зав. бібліотекою Галини Рубанки. У своєму дійстві "Його життя написане сльозами, що запеклися кров'ю на душі" дивослововці прони­кливо передали дитячі пережи­вання Кобзаря

Цей захід є лише однією з перших в цьому році "ластівок" на шляху до підготовки та відзначення у Броварському районі 200-літнього ювілею світоча українського народу, Великого Кобзаря Тараса Гри­горовича Шевченка. І Бро­варська центральна районна бібліотека всебічно сприятиме проведенню цього святкування, адже роль народного поета у житті нації непересічна.

Людмила КОШЕЛЄВА,

директор Броварської ЦБС,

заслужений працівник культури України.

Кiлькiсть переглядiв: 0