Бібліотека - це не тільки книги. Це, передусім, зібрання тисячоліть людської думки, перенесеної на пергамент, папірус, папір. Це - храм збереженого часу.

Не можна прогнозувати діяльності бібліотек на майбутнє, не ознайомившись з минулим бібліотечної справи в Броварському районі.

Броварщина розташована на межі Полісся і лісостепу в районі Дніпровсько- Деснянської рівнини, на 60 метрів вище рівня моря. Найвища точка - 118 метрів.

Славиться цей край своєю мальовничою природою, де поряд з різними овочевими полями вишумовує золота пшениця, гомінливі ліси і гаї, осяяні ласкавим сонцем луки і пасовища, ніби усміхнені плеси великих і малих заплив, озер, боліт, рясні квітучі сади, ягідники і парки.

Все це створює дорогі серцю кожного броварчанина картини рідного краю.

Вперше Бровари згадуються у документальних джерелах за 1628 рік. Назва пов'язана з наявністю тут пивоварень (броварень). На той час більша частина Остерського староства, куди входили і Бровари, належала князю Ієремії Вишневецькому.

Під час російсько-польської війни містечко кілька разів зазнавало великих спустошень. Після закінчення визвольної війни Бровари з навколишніми землями стали власністю Києво-Печерської лаври.

Після секуляризації церковних земель у 1782 році монастирські селяни Броварів були переведені до розряду державних. Але їх становище не стало кращим.

В першій половині XIX століття посилюється процес майнового розташування селянства. Заможні козаки збагачувалися, прибираючи до своїх рук землі найбідніших козаків і державних селян.

Реформа 1861 року мало поліпшила становище трудящих, але після скасування кріпацтва економічне життя Броварів пожвавлюється. Цьому сприяло, зокрема, будівництво в 1868 році залізниці Курськ-Київ, яка пройшла через Бровари. У 1879 році купець Сумароков заснував у Броварах канатну фабрику, а через 5 років таку ж фабрику побудував купець Шилін. Крім того, стали діяти 4 борошномельні млини, лісопильня та підприємства для виробництва колісної мазі. На той час розвивалася торгівля, кустарна промисловість, але лишалися занедбаними охорона здоров'я, народна освіта. У 1882 році у Броварах заснували земську школу, перетворену в 1896 році у двокласне сільське училище. Перша народна бібліотека була створена у 1897 році. Користуватися послугами цієї бібліотеки не могли широкі верстви населення.

Після перемоги Жовтневої революції перші успіхи були здобуті в розвитку народної освіти. У серпні 1921 року в Броварах відкрилася семирічна школа ім. І.Я.Франка, яка охопила навчанням значну частину дітей шкільного віку. У 1923 році в селищі стала діяти початкова школа та школа бджільництва.

Розгорталася культурно-масова робота. У серпня 1923 року організували райсільбудинок, при якому діяли театральна, бібліотечно-літературна, музична, хорова, лекційна секції. Працювали гуртки художньої самодіяльності. Райсільбудинок відкрив також у селах району 2 лікнепи та 12 хат-читалень.

Бібліотеку для дорослих у Броварах організовано в 1923 році, площа приміщення була 30 м2, працював один бібліотекар. Бюджет був тільки на заробітну плату. Завідувала бібліотекою Лукашевич Євгенія Філінічна, 1900 року народження, вчителька, з сім'ї робітників.

У 1937 році в центрі Броварів побудували двоповерхову школу-десятирічку, в якій було розміщено районну бібліотеку.

Під час нацистської окупації школи, бібліотеки, клуби були знищені. 25 вересня 1943 року Бровари були визволені від ворога. На Броварщині почали відбудовувати зруйноване господарство, налагоджувалось культурно-освітнє життя міста та району.

У 1947 році в приміщенні райвиконкому в кімнаті площею 6 кв.м почала діяти районна бібліотека, яку очолила Розалія Давидівна Погребінська. Того ж року уже приймала юних читачів і районна дитяча бібліотека, завідувала нею Ганна Ісаківна Дідич.

У 1952 році приміщення бібліотеки дещо розширилось, у зв'язку із переведенням її в приватний будинок В.К.Іщука по вул. Папаніна.

У 1954 році районні бібліотеки для дорослих та дітей були розміщені в одному будинку, тут почали окремо діяти читальний зал та абонемент. Зростав книжковий фонд.

Активну участь у розвитку бібліотечної справи у районі брали завідуючі сільськими бібліотеками. Немало зусиль було докладено ними для того, щоб бібліотеки стали центром культурного життя села, тим вогником, на який ідуть люди.

У 1956 році Броварська районна бібліотека займала площу 42 кв.м. та мала 1159 читачів. Книжковий фонд налічував 18850 примірників, книговидача становила 20216 книжок.

У 1971 році районна бібліотека переїхала до нового просторого приміщення по вул. Кірова, 36; протягом тривалого часу вона була однією з кращих у області.

1 листопада 1975 року на базі державних масових бібліотек для дорослих і дітей утворено Броварську загальну централізовану бібліотечну систему (ЦБС), яку очолила Г.В.Касіч.

Централізована районна бібліотечна система здійснювала контроль за впро­вадженням у практичну роботу бібліотек передового досвіду, удосконалювались індивідуальна праця з читачами, форми і методи популяризації книги, інформаційна робота з обслуговування спеціалістів, робітників масових професій, працівників всіх ланок народного господарства.

У районі діяло 5 шкіл передового досвіду, проводились тематичні семінари. Забезпечувалась організація соціалістичного змагання та боротьби за звання "Бібліотека відмінної роботи" У 80-ті роки робота ЦБС проводилась згідно з планами. Удосконалювалась система обслуговування читачів юнацького віку та дітей. Здійснювався комплекс заходів, спрямованих на поліпшення популяризації і збереження книжкового фонду, підвищення ефективності використання єдиного фонду ЦБС та МБА для задоволення запитів читачів.

У 80-ті роки в районі налічувалось 18 бібліотек "відмінної роботи".

У 1990 році ЦБС працювала за новими методами господарювання, бібліоте­ки зміцнювали зв'язки з трудовими колективами, забезпечували формування та використання єдиних книжкових фондів, довідково-бібліографічного апарату. Крім стаціонарних, функціонувало 47 бібліотечних пунктів видачі літератури.

Станом на 1 січня 1997 року ЦБС об'єднувала 36 бібліотек Міністерства культури і мистецтв України, що обслуговували 32110 читачів, видавалося 614715 книг. Книжковий фонд становив 465214 примірників.

Жителів міста та району обслуговували 74 бібліотечні працівники. У 1970- 2000-му роках центральна районна бібліотека була базою республіканських та обласних курсів з підвищення кваліфікації працівників культури.

Броварщина - один із найбільш розвинутих індустріально-аграрних регіонів області. Район має значний культурний потенціал. На початок 2005 року діє досить розгалужена мережа закладів культури, до якої входять 39 клубних установ, школа естетичного виховання та 7 її філіалів. Централізована районна бібліотечна система налічує 35 бібліотек Міністерства культури і туризму України.

Кiлькiсть переглядiв: 0